Samsung утасныхаа дэлгэцийг хэрхэн томруулах вэ?

Алхам 1.

Settings хэсэг дахь Accessibility хэсэг рүү орно.

Алхам 2.

Visability enchancements хэсэг рүү орно.

Алхам 3.

Доошоо гүйлгэн Magnification хэсэг рүү орно.

Алхам 4.

Triple tap screen to magnify хэсэг рүү орж идэвхжүүлнэ.

Ингэснээр та дэлгэцийн аль нэг хэсэгт гурван удаа дараалан товшсоноор дэлгэц томорч харагдана.

Samsung утасныхаа дэлгэцийг хэрхэн томруулах вэ?

Алхам 1.

Settings хэсэг дахь Accessibility хэсэг рүү орно.

Алхам 2.

Visability enchancements хэсэг рүү орно.

Алхам 3.

Доошоо гүйлгэн Magnification хэсэг рүү орно.

Алхам 4.

Triple tap screen to magnify хэсэг рүү орж идэвхжүүлнэ.

Ингэснээр та дэлгэцийн аль нэг хэсэгт гурван удаа дараалан товшсоноор дэлгэц томорч харагдана.