Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.

Майкрософт компани сурагчдын англи хэлний уншлаганд нь туслах зорилгоор “Reading Progress” гэх функц танилцууллаа. Энэ функц нь сурагчдын текст уншиж байгаа үйл явцыг бичлэг болгож түүндээ буруу дуудлага, орхисон үгийг тодруулж харуулдаг.Ингэснээр багш нар сурагчдын унших хурд, хэрхэн үнэн зөв уншсан болон уншлагын түвшинг тодорхойлох боломжийг олгож байна. Мөн сурагчид багштайгаа чөлөөтөй тулж ажиллах боломжийг нэмэгдүүлжээ.

      Майкрософт компани нь цар тахлын үеэр багш зайнаас сурагчдынхаа уншлагын чадварыг дүгнэх, хэрхэн сайжруулах талаарх асуудлыг гол зорилгоо болгон ажилласан. Stanford их сургуулийн хийсэн судалгаагаар жил бүр бага ангид элсэн орж буй сурагчдын уншлагын чадвар 30%-иар буурдаг гэсэн сөрөг үзүүлэлт гарсан. Үүн дээр Майкрософт компани бага ангийн 350 гаруй багш нартай хамтарч цар тахалын үед хэрхэн зайнаас үр дүнтэй уншлагын чадварыг сайжруулах болон дүгнэх арга замуудыг судалсны үр дүнд уг функцийг Майкрософт Teams видео уулзалтын платформдоо нэвтрүүллээ. Уг платформ нь цар тахалын үеэр видео уулзалт, хурал болон алсын зайнаас ажиллах, багаараа мэдээлэл солилцох зэрэгт хамгийн өндөр үнэлгээтэй платформуудын нэг юм.


     Уг функц нь автоматаар алдааг илрүүлэгчтэй бөгөөд энэ нь хүүхэд , эцэг эхчүүдэд зориулж бие даан дадлага хийх болон англи хэл бие даан суралцагч нарт өөрийгөө үнэлэх, сайжруулах боломжтой билээ. Хэрэв багш нар автомат илрүүлэлтийг хүсэхгүй байгаа бол үүнийг унтрааж, сурагч нарын уншиж буй видеог үзээд дараа нь гараар үнэлэх бүрэн боломжтой. Одоогоор Reading Progress нь зөвхөн англи хэл дээр ажиллаж байгаа бөгөөд цаашдаа илүү олон хэл дээр ажиллах болно гэж мэдэгдлээ.

Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.

Майкрософт компани сурагчдын англи хэлний уншлаганд нь туслах зорилгоор “Reading Progress” гэх функц танилцууллаа. Энэ функц нь сурагчдын текст уншиж байгаа үйл явцыг бичлэг болгож түүндээ буруу дуудлага, орхисон үгийг тодруулж харуулдаг.Ингэснээр багш нар сурагчдын унших хурд, хэрхэн үнэн зөв уншсан болон уншлагын түвшинг тодорхойлох боломжийг олгож байна. Мөн сурагчид багштайгаа чөлөөтөй тулж ажиллах боломжийг нэмэгдүүлжээ.

      Майкрософт компани нь цар тахлын үеэр багш зайнаас сурагчдынхаа уншлагын чадварыг дүгнэх, хэрхэн сайжруулах талаарх асуудлыг гол зорилгоо болгон ажилласан. Stanford их сургуулийн хийсэн судалгаагаар жил бүр бага ангид элсэн орж буй сурагчдын уншлагын чадвар 30%-иар буурдаг гэсэн сөрөг үзүүлэлт гарсан. Үүн дээр Майкрософт компани бага ангийн 350 гаруй багш нартай хамтарч цар тахалын үед хэрхэн зайнаас үр дүнтэй уншлагын чадварыг сайжруулах болон дүгнэх арга замуудыг судалсны үр дүнд уг функцийг Майкрософт Teams видео уулзалтын платформдоо нэвтрүүллээ. Уг платформ нь цар тахалын үеэр видео уулзалт, хурал болон алсын зайнаас ажиллах, багаараа мэдээлэл солилцох зэрэгт хамгийн өндөр үнэлгээтэй платформуудын нэг юм.


     Уг функц нь автоматаар алдааг илрүүлэгчтэй бөгөөд энэ нь хүүхэд , эцэг эхчүүдэд зориулж бие даан дадлага хийх болон англи хэл бие даан суралцагч нарт өөрийгөө үнэлэх, сайжруулах боломжтой билээ. Хэрэв багш нар автомат илрүүлэлтийг хүсэхгүй байгаа бол үүнийг унтрааж, сурагч нарын уншиж буй видеог үзээд дараа нь гараар үнэлэх бүрэн боломжтой. Одоогоор Reading Progress нь зөвхөн англи хэл дээр ажиллаж байгаа бөгөөд цаашдаа илүү олон хэл дээр ажиллах болно гэж мэдэгдлээ.

    Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.Microsoft Teams шинэ уншлагын функц нэвтрүүллээ.