Хүүхдүүдэд гар утас өгтөл юу болсон бэ?Энэ удаагийн бичлэгээр бид 2-5 насны хүүхдүүдийн дэлгэц, технологитой харьцах онцлогт тохирсон мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөг хүргэж байна.

Хүүхдүүдэд гар утас өгтөл юу болсон бэ?


Энэ удаагийн бичлэгээр бид 2-5 насны хүүхдүүдийн дэлгэц, технологитой харьцах онцлогт тохирсон мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөг хүргэж байна.