Хэрхэн iPhone утасны ар талын лого дээр дархад үйлдэл хийдэг болгох вэ?

Алхам 1.

Settings хэсэг рүү орно.

Алхам 2.

Accessibilty хэсэг рүү орно.

Алхам 3.

Touch хэсэг рүү орно.

Алхам 4.

Back tap хэсэг рүү орно.

Алхам 5.

Double tap хэсэг рүү ороод лого дээр хэд товшихоо сонгоно. Бас хүссэн үйлдлээ сонгоно.

Хэрхэн iPhone утасны ар талын лого дээр дархад үйлдэл хийдэг болгох вэ?

Алхам 1.

Settings хэсэг рүү орно.

Алхам 2.

Accessibilty хэсэг рүү орно.

Алхам 3.

Touch хэсэг рүү орно.

Алхам 4.

Back tap хэсэг рүү орно.

Алхам 5.

Double tap хэсэг рүү ороод лого дээр хэд товшихоо сонгоно. Бас хүссэн үйлдлээ сонгоно.