iPhone дээр хэрхэн өөрийн хүссэнээр чичиргээ бүтээх вэ?

Алхам 1.

Contract хэсгээс хүнээ сонгоод Edit хэсгийг дарна.

Алхам 2.

Ringtone хэсэг рүү орно.

Алхам 3.

Vibration хэсэг рүү орно.

Алхам 4.

Create new vibration хэсэг рүү орж.

Алхам 5.

Өөрийн чичиргээ загварыг үүсгэнэ.

Алхам 6.

Нэр өгч хадгалснаар идэвхжих болно.

iPhone дээр хэрхэн өөрийн хүссэнээр чичиргээ бүтээх вэ?

Алхам 1.

Contract хэсгээс хүнээ сонгоод Edit хэсгийг дарна.

Алхам 2.

Ringtone хэсэг рүү орно.

Алхам 3.

Vibration хэсэг рүү орно.

Алхам 4.

Create new vibration хэсэг рүү орж.

Алхам 5.

Өөрийн чичиргээ загварыг үүсгэнэ.

Алхам 6.

Нэр өгч хадгалснаар идэвхжих болно.