Масктай үед хэрхэн iPhone түгжээг тайлах вэ?

Алхам 1.

Утасныхаа Settings доторх Face ID and Passcode руу орно.

Алхам 2.

Face ID with a Mask хэсгийг асаана.

Алхам 3.

Use Face ID with a Mask хэсгийг сонгоорой.

Алхам 4.

Get Started хэсэгт дарснаар та нүүрээ дахин таниулах хэрэг гарна. /маскгүй/

Алхам 5.

Done хэсэгт дараарай.

Алхам 6.

Мөн та нүдний шилтэй ч түгжээгээ тайлж болно.

Масктай үед хэрхэн iPhone түгжээг тайлах вэ?

Алхам 1.

Утасныхаа Settings доторх Face ID and Passcode руу орно.

Алхам 2.

Face ID with a Mask хэсгийг асаана.

Алхам 3.

Use Face ID with a Mask хэсгийг сонгоорой.

Алхам 4.

Get Started хэсэгт дарснаар та нүүрээ дахин таниулах хэрэг гарна. /маскгүй/

Алхам 5.

Done хэсэгт дараарай.

Алхам 6.

Мөн та нүдний шилтэй ч түгжээгээ тайлж болно.