Хамгийн өндөр үнэлгээтэй үнэгүй видео уулзалтын платформ

Цар тахалын улмаас ажилчид, бизнес эрхэглэгчид гэр гэрээсээ ажиллах шаардлагатай байгаа энэ үед бизнесийн байгууллагууд үр дүнтэй ажиллах технологийн шийдлүүдийг эрэлхийлж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Иймд бид дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй, хамгийн өргөн хэрэглэгддэг олон хүн нэгэн зэрэг үнэгүй видео уулзалт, хурал хийх боломжтой гурван платформыг хүргэж байна.

 1. Zoom
  Zoom бол хүмүүст хамгийн өргөнөөр танигдсан видео уулзалтын платформ юм. Цар тахалын өмнө нь зөвхөн компани байгууллагуудад зориулж гаргасан боловч цар тахалын үед хүн бүрт үнэгүй ашиглах боломжийг компанийн зүгээс олгосон.
  Zoom - ийн үнэгүй функц нь:
  1) Хамгийн ихдээ: 100 хүн
  2) Хүмүүс хоорондын уулзалт: Цагын хязгааргүй
  3) Олуулаа хийх уулзалт нь: 40 минут
  4) Дэлгэцээ бусдад хуваалцах боломжтой.
  5) Уулзалтаа хуулан авах боломтой.
 2. Skype
  Skype нь 2003 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа алдартай видео уулзалтын платформ юм. Цар тахалын үед хэрэглэгч нартаа зориулж “Meet Now” нэртэй шинэчлэлт хийсэн бөгөөд уг шинэчлэлтээр илүү олуулаа, илүү удаан уулзалт хийх боломжийг олгосон.
  Skype – ийн үнэгүй функц нь:
   1) Хамгийн ихдээ: 50 хүн
   2) Хүмүүс хоорондын уулзалт: Цагны хязгааргүй
   3) Олуулаа хийх уулзалт нь: Нэг удаагын уулзалт 4 цаг, Нэг өдөрт 10 цаг,Сард 100 цаг
   4) Дэлгэцээ бусдад хуваалцах боломжтой.
   5) Уулзалтаа бичлэг болгон хуулан авах боломжтой.
 3. Google Meet
  Google Meet нь ажлын хамтрагч, гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ ярилцах хамгийн энгийн, үр дүнтэй платформ. Хүн бүр Google хаягаараа болон Google Chrome – оороо ашиглах боломжтой.
  Google Meet –ийн үнэгүй функц нь:
    1) Хамгийн ихдээ: 100 хүн
    2) Хүмүүс хоорондын уулзалт: 24 цаг
    3) Олуулаа хийх уулзалт нь: 24 цаг
    4) Дэлгэцээ бусдад хуваалцах боломжтой.
    5) Уулзалтаа бичлэг болгон хуулан авах боломжтой.

Технологийн салбарт болж буй хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг 7 хоног бүр Sain Tech булангаас авах боломжтой. Мөн Sain electronics албан ёсны фэйсбүүк пэйжийн Story-ноос өдөр бүр авах боломжтой. Sain Tech.

Хамгийн өндөр үнэлгээтэй үнэгүй видео уулзалтын платформ

Цар тахалын улмаас ажилчид, бизнес эрхэглэгчид гэр гэрээсээ ажиллах шаардлагатай байгаа энэ үед бизнесийн байгууллагууд үр дүнтэй ажиллах технологийн шийдлүүдийг эрэлхийлж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Иймд бид дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй, хамгийн өргөн хэрэглэгддэг олон хүн нэгэн зэрэг үнэгүй видео уулзалт, хурал хийх боломжтой гурван платформыг хүргэж байна.

 1. Zoom
  Zoom бол хүмүүст хамгийн өргөнөөр танигдсан видео уулзалтын платформ юм. Цар тахалын өмнө нь зөвхөн компани байгууллагуудад зориулж гаргасан боловч цар тахалын үед хүн бүрт үнэгүй ашиглах боломжийг компанийн зүгээс олгосон.
  Zoom - ийн үнэгүй функц нь:
  1) Хамгийн ихдээ: 100 хүн
  2) Хүмүүс хоорондын уулзалт: Цагын хязгааргүй
  3) Олуулаа хийх уулзалт нь: 40 минут
  4) Дэлгэцээ бусдад хуваалцах боломжтой.
  5) Уулзалтаа хуулан авах боломтой.
 2. Skype
  Skype нь 2003 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа алдартай видео уулзалтын платформ юм. Цар тахалын үед хэрэглэгч нартаа зориулж “Meet Now” нэртэй шинэчлэлт хийсэн бөгөөд уг шинэчлэлтээр илүү олуулаа, илүү удаан уулзалт хийх боломжийг олгосон.
  Skype – ийн үнэгүй функц нь:
   1) Хамгийн ихдээ: 50 хүн
   2) Хүмүүс хоорондын уулзалт: Цагны хязгааргүй
   3) Олуулаа хийх уулзалт нь: Нэг удаагын уулзалт 4 цаг, Нэг өдөрт 10 цаг,Сард 100 цаг
   4) Дэлгэцээ бусдад хуваалцах боломжтой.
   5) Уулзалтаа бичлэг болгон хуулан авах боломжтой.
 3. Google Meet
  Google Meet нь ажлын хамтрагч, гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ ярилцах хамгийн энгийн, үр дүнтэй платформ. Хүн бүр Google хаягаараа болон Google Chrome – оороо ашиглах боломжтой.
  Google Meet –ийн үнэгүй функц нь:
    1) Хамгийн ихдээ: 100 хүн
    2) Хүмүүс хоорондын уулзалт: 24 цаг
    3) Олуулаа хийх уулзалт нь: 24 цаг
    4) Дэлгэцээ бусдад хуваалцах боломжтой.
    5) Уулзалтаа бичлэг болгон хуулан авах боломжтой.

Технологийн салбарт болж буй хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг 7 хоног бүр Sain Tech булангаас авах боломжтой. Мөн Sain electronics албан ёсны фэйсбүүк пэйжийн Story-ноос өдөр бүр авах боломжтой. Sain Tech.