Гамерууд ба QLED дэлгэц

Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд консол тоглоомын зах зээл хурдацтай өргөжиж байна. Үүнтэй холбоотой хэрэглэгчид телевизээ тоглоомын нэг төхөөрөмж гэж үзэн, дуу, дүрсний чанар, дүрс дамжуулалт болон оролтын бага хоцрогдол гэх зэргээр 

Самсунг гамеруудад зориулж шинэ QLED дэлгэцээ хэрхэн сайжруулсныг дараах инфографикаас хараарай. 


Гамерууд ба QLED дэлгэц

Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд консол тоглоомын зах зээл хурдацтай өргөжиж байна. Үүнтэй холбоотой хэрэглэгчид телевизээ тоглоомын нэг төхөөрөмж гэж үзэн, дуу, дүрсний чанар, дүрс дамжуулалт болон оролтын бага хоцрогдол гэх зэргээр 

Самсунг гамеруудад зориулж шинэ QLED дэлгэцээ хэрхэн сайжруулсныг дараах инфографикаас хараарай.