Facebook компани нэгэн сонирхолтой судалгааг танилцууллаа.

Facebook компани New York-ийн их сургууль болон Францын Grenoble Alpes их сургуулиудтай хамтран нэгэн сонирхолтой судалгаа хийж түүнийгээ танилцууллаа. Энэхүү судалгаагаар худал мэдээлэл хэр хурдацтай тархдаг болон хэр их хандалт авдаг талаар хийсэн бөгөөд үүний үр дүнд худал мэдээлэл нь үнэн зөв мэдээллээc 6 дахин их хандалт буюу Engagement авдаг болохыг тогтоосон байна.

Энэхүү судалгааг 2020 оны 8-р сараас 2021 оны 1-р сарын хооронд 2500 гаруй Facebook Page-ууд дээр хийсэн байна. Судлаачдын судалснаар Page хөгжүүлэгчид албаар, санаатай худал мэдээлэл тараадаг бөгөөд ингэснээр Like, Comment болон Share зэргийг ихээр авдаг байна.

Facebook компаниас өнгөрсөн сард хамгийн их хандалттай постыг тодруулсан бөгөөд тухайн пост нь “хамгийн түрүүнд харсан гурван үг чинь таныг илэрхийлнэ” гэсэн утгатай пост байжээ.  

Нэмж сонирхуулахад АНУ дах хэрэглэгч нарын дундах судалгаагаар ямар контент хүмүүсийн “News Feed” дээр илүү их харагддаг вэ? гэсэн судалгаанд дараах үр дүн гарчээ. Судалгаанаас харахад Facebook хэрэглэгчдийн ихэнх хувьд нь зураг болон видео хэлбэрийн контент их хүрдэг бол линк хуваалцсан контент маш бага тоогоор хүмүүст хүрдэг байна.

Facebook компани нэгэн сонирхолтой судалгааг танилцууллаа.

Facebook компани New York-ийн их сургууль болон Францын Grenoble Alpes их сургуулиудтай хамтран нэгэн сонирхолтой судалгаа хийж түүнийгээ танилцууллаа. Энэхүү судалгаагаар худал мэдээлэл хэр хурдацтай тархдаг болон хэр их хандалт авдаг талаар хийсэн бөгөөд үүний үр дүнд худал мэдээлэл нь үнэн зөв мэдээллээc 6 дахин их хандалт буюу Engagement авдаг болохыг тогтоосон байна.

Энэхүү судалгааг 2020 оны 8-р сараас 2021 оны 1-р сарын хооронд 2500 гаруй Facebook Page-ууд дээр хийсэн байна. Судлаачдын судалснаар Page хөгжүүлэгчид албаар, санаатай худал мэдээлэл тараадаг бөгөөд ингэснээр Like, Comment болон Share зэргийг ихээр авдаг байна.

Facebook компаниас өнгөрсөн сард хамгийн их хандалттай постыг тодруулсан бөгөөд тухайн пост нь “хамгийн түрүүнд харсан гурван үг чинь таныг илэрхийлнэ” гэсэн утгатай пост байжээ.  

Нэмж сонирхуулахад АНУ дах хэрэглэгч нарын дундах судалгаагаар ямар контент хүмүүсийн “News Feed” дээр илүү их харагддаг вэ? гэсэн судалгаанд дараах үр дүн гарчээ. Судалгаанаас харахад Facebook хэрэглэгчдийн ихэнх хувьд нь зураг болон видео хэлбэрийн контент их хүрдэг бол линк хуваалцсан контент маш бага тоогоор хүмүүст хүрдэг байна.