Apple-ийн хуурамч эсвэл баталгаагүй USB кабелийг хэрхэн таних вэ?

Таних тэмдгийн харьцуулалт.

Жинхэнэ: Саарал, өөгүй нэгэн жигд байрлалтай метал ялтаснууд. Толгойн хэмжээ 7,7ммX12мм байна.

Хуурамч: Цагаан, хар өөр өнгөний оруулгатай. Урт өргөний харьцаа өөр зарим хэмжээ алдагдсан.


Apple-ийн хуурамч эсвэл баталгаагүй USB кабелийг хэрхэн таних вэ?

Таних тэмдгийн харьцуулалт.

Жинхэнэ: Саарал, өөгүй нэгэн жигд байрлалтай метал ялтаснууд. Толгойн хэмжээ 7,7ммX12мм байна.

Хуурамч: Цагаан, хар өөр өнгөний оруулгатай. Урт өргөний харьцаа өөр зарим хэмжээ алдагдсан.